Lưu ý Quan Trọng về Bảo Hiểm & Passport

 • Bảo hiểm:

  • Tham dự viên nếu đến từ những tiểu bang của Hoa Kỳ: cần có bảo hiểm về sức khoẻ cá nhân và tuỳ nghi mua thêm bảo hiểm đi máy bay. Nếu bảo hiểm cá nhân không tốt, xin mua bảo hiểm du lịch.
  • Tham dự viên nếu đến từ ngoài Hoa Kỳ: xin  mua bảo hiểm du lịch (traveler insurance). Xin tìm hảng bảo hiểm giá rẻ và tuỳ thuộc sức khỏe của mình.
 • Tất cả những phí tổn gây ra do rủi ro khi đi du lịch đều do tham dự viên tự thanh toán (từ ngày đầu đến ngày cuối ra về.
 • Passport và visa

 • Đến Hoa Kỳ: Tham dự viên ngoài Hoa Kỳ cần mang theo passport có hiệu lực tối thiểu 6 tháng khi đặt chân tới Hoa Kỳ. Ngoài ra tham dự viên cũng cần liên lạc với Tòa Đại Sứ Mỹ/ Toà Lãnh Sự sở tại để biết mình có cần xin visa vào Hoa Kỳ và Canada hay không. Visa cần xin trước khi lên máy bay đi Hoa Kỳ.
 • Sang Canada viếng Niagara Falls:
 • Tham dự viên có quốc tịch Hoa Kỳ sang Canada phải có passport còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng.
 • Tham dự viên từ các quốc gia khác có thể liên lạc với Toà Đại Sứ/Toà Lãnh Sự Canada để làm thủ tục xin Visa vào Canada . Trong trường hợp không có visa vào Canada tham dự viên có thể viếng Niagara Falls bên American Side.