THÔNG BÁO

6 posts

Thông Báo Số 3

Hướng dẫn: Xin bấm vào ký hiệu mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để tải xuống (download) và  lưu trữ (save) vào máy vi tính của quý vị. Sau đó, xin vui lòng in ra (print) Phiếu Ghi Danh, điền các chi tiết cần thiết và gởi […]

Thông Báo Số 2 – HNLK 5

HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH MIỀN ÐÔNG VNIAAA, East Coast Email: hanhchanhmd@gmail.com – Phone: (703) 244-1677  Website:https://quocgiahanhchanhmd.com THÔNG BÁO SỐ 2 Kính gửi Quý vị Giáo-sư, Kính gửi Hội CSV/QGHC các nơi, Kính gửi các anh chị CSV/QGHC các Ban, các Khóa, Tiếp theo Thông Báo Số […]

Thông Báo số 1 – HNLK 5

HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH MIỀN ÐÔNG VNIAAA, East Coast Email: hanhchanhmd@gmail.com – Phone: (703) 244-1677  Website:https://quocgiahanhchanhmd.com THÔNG BÁO SỐ 1 Chương Trình HỘI NGỘ LIÊN KHÓA kỳ 5 Thứ năm 19 tháng 9 năm 2019: Tham dự viên HNLK 5 đến Washington DC • Tham dự […]