Ban Điều Hợp Hội Ngộ Liên Khóa Quốc Gia Hành Chánh Kỳ 5 Washington D.C. USA

HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH MIỀN ÐÔNG
VNIAAA, East Coast

Email: hanhchanhmd@gmail.com – Phone: (703) 244-1677
https://quocgiahanhchanhmd.com/


BAN ĐIỀU HỢP HỘI NGỘ LIÊN KHÓA KỲ 5
tại Washington D.C. từ 19/9 – 26/9/2019

BAN CỐ VẤN:

Giáo sư Trương Hoàng Lem, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo sư Cao Thị Lễ,
Cô Jackie Bông Wright, A/C Trần Nhựt Thăng, Anh Trần Hồng .

BAN TỔ CHỨC:

Lê Hữu Em, Đỗ Quang Tỏa , A/C Nguyễn Quang Dũng, Lê Văn Bỉnh, Nguyễn Trường Phát, Lê Văn Quan, Vũ Bá Hoan, Tạ Cự Nguyên, Chị Lâm Kim Dzung, Trương Đình Thăng. và Nguyễn Kim Hương Hỏa.

BAN HỖ TRỢ:

Mời quý Anh Hội/Chi Hội Trưởng.
Quý anh Nguyễn Phụng (NC,Văn Nghệ LK), Đặng Q. Tuấn (FL), Nguyễn Văn Sáu
(ĐHV Nam Cali), Nguyễn Minh Triết (TX), David Ngô (Úc Châu)

CÁC BAN PHỤ TRÁCH

(1) Du Ngoạn DC: Tạ Cự Nguyên & Đỗ Quang Tỏa v/v tổ chức vào thăm Quốc Hội HK
(2) Phụ Trách Trưa Hội Ngộ Liên Khóa tại Marriott: Đỗ Quang Tỏa
(3) Phụ Trách Đêm Chia Tay tại Harvest Moon: Nguyễn Trường Phát
(4) Du Ngoạn NYC & Niagara Falls: Nguyễn Trường Phát & Công ty Morning Star.
(5) Thủ Quỹ: Vũ Bá Hoan & Lê Văn Quan
(6) Đặc San HNLK 5: Ban Chủ Biên Đặc San Hội Ngộ Liên Khóa kỳ 5
– Trần Nhựt Thăng, ĐS 10, CH2
– Lê Hữu Em, ĐS 10, CH1
– Lê Văn Bỉnh, ĐS 10, CH2
(7) Website: Nguyễn Quang Dũng
(8) Ghi Danh/Vận Động/Liên Lạc: Đại Diện các khóa tại Miền Đông
• Chị Kim Dzung, Nguyễn Trường Phát .
• Ghi danh: Nguyễn Quang Dũng
(9) Văn Nghệ Miền Đông: Trương Đình Thăng/ Nguyễn Phụng (trưa Marriott)
(10) Chụp hình:Nguyễn Trường Phát, Nguyễn Quang Dũng
(11) Thiết kế và Phối Trí tại Marriott và Harvest Moon:  Nguyễn Quang Dũng
(12) Tiếp Tân: Trần Thị Tụ

Hàng đứng, từ trái: Nguyễn Trường Phát, Nguyễn Kim Hương Hỏa, Tạ Cự Nguyên, GS Cao Thị Lễ, Chị Trần Nhựt Thăng, Lê Văn Quan. Hàng ngồi, từ trái: Đỗ Quang Tỏa, Chị Lâm Kim Dzung, Chị Trần Thị Tụ, Trần Nhựt Thăng, Lê Hữu Em, và Lê Văn Bỉnh.