Thông Báo Số 3

Hướng dẫn:

Xin bấm vào ký hiệu mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để tải xuống (download) và  lưu trữ (save) vào máy vi tính của quý vị. Sau đó, xin vui lòng in ra (print) Phiếu Ghi Danh, điền các chi tiết cần thiết và gởi về cho BTC.
TB3 + PGD 3 REV2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *